בית הכנסת באשתמוע

אשתמוע

אשתמוע

ציטוט

ז.

ייבין

בית הכנסת באשתמוע

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

ה (18)

תשל"ב

45-43

כתב עת

ייבין, ז. "בית הכנסת באשתמוע" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ה (18), תשל"ב: 45-43.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23666208

דילוג לתוכן