בית הכנסת באשתמוע

אשתמוע

אשתמוע

ציטוט

ל.א.

מאיר

א.

רייפנברג

בית הכנסת באשתמוע

ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

ט, ב-ג

תש"ב

44-41

כתב עת

מאיר, ל.א. ורייפנברג, א. "בית הכנסת באשתמוע" ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ט, ב-ג, תש"ב: 44-41.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23725135

דילוג לתוכן