בית הכנסת בבית שאן- סקירה ראשונה

בית שאן ליאונטיס

בית שאן ליאונטיס

ציטוט

ד.

בהט

בית הכנסת בבית שאן- סקירה ראשונה

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

ה

תשל"ב

58-55

כתב עת

בהט, ד. "בית הכנסת בבית שאן- סקירה ראשונה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ה, תשל"ב: 58-55.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23666212

דילוג לתוכן