בית הכנסת בחורבת מרות: תיארוך שלבי הבנייה ודיון מחודש בממצאים

מרות

מרות

ציטוט

ע.

דמתי

בית הכנסת בחורבת מרות: תיארוך שלבי הבנייה ודיון מחודש בממצאים

109

עתיקות

2022

139-89

כתב עת

דמתי, ע. "בית הכנסת בחורבת מרות: תיארוך שלבי הבנייה ודיון מחודש בממצאים" 109, עתיקות, 2022: 139-89.
מידע נוסף

http://atiqot.org.il/ArticleList.aspx?id=1059

דילוג לתוכן