בית-הכנסת בכוכב-הירדן וזיהויה של גרופינה

כוכב הירדן

כוכב הירדן

ציטוט

מ.

בן-דב

בית-הכנסת בכוכב-הירדן וזיהויה של גרופינה

קדמוניות: כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא

ו (22)

תשל"ג

62-60

כתב עת

בן-דב, מ. "בית-הכנסת בכוכב-הירדן וזיהויה של גרופינה" קדמוניות: כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא ו (22), תשל"ג: 62-60.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23670399

דילוג לתוכן