בית הכנסת בעין-גדי

עין-גדי

עין גדי

ציטוט

ד.

בר"ג

י.

פורת

בית הכנסת בעין-גדי

קדמוניות: רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

3(11)

תש"ל

100-97

כתב עת

בר"ג, ד. ופורת, י. "בית הכנסת בעין-גדי" קדמוניות: רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא 3(11), תש"ל: 100-97.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23665986

דילוג לתוכן