בית-הכנסת ובית-המדרש של מרות הקדומה

מרות

מרות

ציטוט

צ.

אילו

ע.

דמתי

בית-הכנסת ובית-המדרש של מרות הקדומה

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

כ' (179/180)

תשמ"ח

96-87

כתב עת

אילו, צ. ודמתי, ע. "בית-הכנסת ובית-המדרש של מרות הקדומה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא כ' (179/180), תשמ"ח: 96-87.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23677986

דילוג לתוכן