בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו “במרכאות” ובלעדיהן (תגובה לביקורתו של א. צ. מעוז שהופיע בקדמוניות 118 תש”ס, למאמר שפרסמו א. נצר, י. קלמן ור. לוריס בקדמוניות 117 תשנ”ט)

יריחו א

יריחו א

ציטוט

א.

נצר

בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו "במרכאות" ובלעדיהן (תגובה לביקורתו של א. צ. מעוז שהופיע בקדמוניות 118 תש"ס, למאמר שפרסמו א. נצר, י. קלמן ור. לוריס בקדמוניות 117 תשנ"ט)

קדמוניות

119

תש"ס

70-69

כתב עת

נצר, א. "בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו "במרכאות" ובלעדיהן (תגובה לביקורתו של א. צ. מעוז שהופיע בקדמוניות 118 תש"ס, למאמר שפרסמו א. נצר, י. קלמן ור. לוריס בקדמוניות 117 תשנ"ט)" קדמוניות 119, תש"ס: 70-69.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23682350

דילוג לתוכן