בית-הכנסת מתקופת החשמונאים ביריחו

יריחו א

יריחו א

ציטוט

א.

נצר

י.

קלמן

ר.

לוריס

בית-הכנסת מתקופת החשמונאים ביריחו

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

117

תשנ"ט

24-17

כתב עת

נצר, א. , קלמן, י. ולוריס, ר. "בית-הכנסת מתקופת החשמונאים ביריחו" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא 117, תשנ"ט: 24-17.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23681827

דילוג לתוכן