בית-כנסת מתקופת הבית השני בחורבת אום אל-עומדן שבמודיעין

אום אל עומדן

אום אל עומדן

ציטוט

א.

און

ש.

וקסלר בדולח

י.

רפואנו

בית-כנסת מתקופת הבית השני בחורבת אום אל-עומדן שבמודיעין

ועשו לי מקדש - בתי כנסת מימי קדם ועד ימינו

י. אשל [ואחרים]

אריאל

תשס"ד

29-25

פרק

און, א. , וקסלר בדולח, ש. ורפואנו, י. "בית-כנסת מתקופת הבית השני בחורבת אום אל-עומדן שבמודיעין" בתוך ועשו לי מקדש - בתי כנסת מימי קדם ועד ימינו. עורכים: י. אשל [ואחרים], אריאל, תשס"ד: 29-25.
מידע נוסף

כן

דילוג לתוכן