בית כנסת על חוף הכנרת – חפירות חוף כורסי

כורסי

כורסי

ציטוט

ע.

מאיר

מ.

ארצי

ח.

כהן

בית כנסת על חוף הכנרת - חפירות חוף כורסי

חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל

קרן קובלו-פארן, עדי ארליך ורון בארי

רשות העתיקות

ירושלים

2021

126-115

פרק

מאיר, ע. וארצי, מ. "בית כנסת על חוף הכנרת - חפירות חוף כורסי" בתוך חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל. עורכים: קרן קובלו-פארן, עדי ארליך ורון בארי, ירושלים, רשות העתיקות, 2021: 126-115.
מידע נוסף
דילוג לתוכן