בתי הכנסת בחמת טבריה

חמת טבריה

חמת טבריה

ציטוט

מ.

דותן

בתי הכנסת בחמת טבריה

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

א(4)

תשכ"ט

123-116

כתב עת

דותן, מ. "בתי הכנסת בחמת טבריה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא א(4), תשכ"ט: 123-116.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23662426

דילוג לתוכן