בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

בית נטופה

בית נטופה

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

125

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 125.
מידע נוסף
דילוג לתוכן