גוש-חלב

גוש חלב תחתון

גוש חלב תחתון

ציטוט

א.

מאיירס

גוש-חלב

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

יג (49/50)

תש"ם

43-41

כתב עת

מאיירס, א. "גוש-חלב" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא יג (49/50), תש"ם: 43-41.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23674187

דילוג לתוכן