חוקוק – 2017

חוקוק

חוקוק

ציטוט

ג'.

מגנס

ש.

קיסילביץ

מ.

גריי

ד.

מיזי

חוקוק – 2017

חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל

130

2018

כתב עת

מגנס, ג'. , קיסילביץ, ש. ומיזי, ד. "חוקוק – 2017" חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 130, 2018.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=25419

דילוג לתוכן