חורבת כנף – בית הכנסת מהמאות הג'-הד' לסה"נ בעקבות החפירות החדשות

כנף

כנף

ציטוט

א.

זינגבוים

חורבת כנף - בית הכנסת מהמאות הג'-הד' לסה"נ בעקבות החפירות החדשות

חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל

ק. קובלו-פארן, ע. ארליך ור. בארי

רשות העתיקות

ירושלים

2021

114-105

פרק

זינגבוים, א. "חורבת כנף - בית הכנסת מהמאות הג'-הד' לסה"נ בעקבות החפירות החדשות" בתוך חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל. עורכים: ק. קובלו-פארן, ע. ארליך ור. בארי, ירושלים, רשות העתיקות, 2021: 114-105.
מידע נוסף
דילוג לתוכן