חורבת פרווה

רחוב

רחוב

ציטוט

א.

כהן-תבור

חורבת פרווה: דוח סופי

חדשות ארכיאולוגיות

135

2023

כתב עת

כהן-תבור, א. "חורבת פרווה: דוח סופי" חדשות ארכיאולוגיות 135, 2023.
מידע נוסף

https://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=26403

כן

דילוג לתוכן