חידושים בחקר בתי הכנסת בטבריה ובחמת

טבריה

טבריה

ציטוט

ז.

וייס

חידושים בחקר בתי הכנסת בטבריה ובחמת

קדמוניות

162

2021

70-

כתב עת

וייס, ז. "חידושים בחקר בתי הכנסת בטבריה ובחמת" קדמוניות 162, 2021: 70-.
מידע נוסף
דילוג לתוכן