חפירת בית הכנסת של מרות

מרות

מרות

ציטוט

צ.

אילן

ע.

דמתי

חפירת בית הכנסת של מרות

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

יח (69/70)

תשמ"ה

50-44

כתב עת

אילן, צ. ודמתי, ע. "חפירת בית הכנסת של מרות" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא יח (69/70), תשמ"ה: 50-44.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23676396

דילוג לתוכן