ח'רבת ואדי חמאם: כפר ובית כנסת מן התקופה הרומית בגליל

ואדי חמאם

ואדי חמאם

ציטוט

ע.

ליבנר

ח'רבת ואדי חמאם: כפר ובית כנסת מן התקופה הרומית בגליל

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

139

תש"ע

40-30

כתב עת

ליבנר, ע. "ח'רבת ואדי חמאם: כפר ובית כנסת מן התקופה הרומית בגליל" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא 139, תש"ע: 40-30.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23685626

דילוג לתוכן