חורבת אום אל-עומדאן – דו"ח סופי

אום אל עומדן

אום אל עומדן

ציטוט

ש.

וקסלר בדולח

חורבת אום אל-עומדאן - דו"ח סופי

חדשות ארכיאולוגיות

126

2014

כתב עת

וקסלר בדולח, ש. "חורבת אום אל-עומדאן - דו"ח סופי" חדשות ארכיאולוגיות 126, 2014.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=14718&mag_id=121

כן

דילוג לתוכן