יהודים, נוצרים ומינים בבית הכנסת בכפר נחום : הערכה מחודשת

כפר נחום

כפר נחום

ציטוט

ר.

טלגם

ב.

ארובס

יהודים, נוצרים ומינים בבית הכנסת בכפר נחום : הערכה מחודשת

ארץ ישראל

לא

תשע"ה

199-176

כתב עת

טלגם, ר. וארובס, ב. "יהודים, נוצרים ומינים בבית הכנסת בכפר נחום : הערכה מחודשת" ארץ ישראל לא, תשע"ה: 199-176.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/24433062

דילוג לתוכן