בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

כישור

כישור

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

תשנ"א

271

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 271.
מידע נוסף
דילוג לתוכן