לזמן הקמתו ופעילותו של בית הכנסת בהרודיון

הרודיון

הרודיון

ציטוט

ר.

פורת

י.

קלמן

ר.

צ'אצ'י

לזמן הקמתו ופעילותו של בית הכנסת בהרודיון

מלאכת מחשבת- מחקרים במדעי היהדות מוגשים לפרופסור בצלאל בר-כוכבא בהגיעו לגבורות

ס. בינדר, א. רצון וי. שבטיאל

אוניברסיטת תל אביב

תל אביב

2021

422-389

פרק

פורת, ר. וקלמן, י. "לזמן הקמתו ופעילותו של בית הכנסת בהרודיון" בתוך מלאכת מחשבת- מחקרים במדעי היהדות מוגשים לפרופסור בצלאל בר-כוכבא בהגיעו לגבורות. עורכים: ס. בינדר, א. רצון וי. שבטיאל, תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, 2021: 422-389.
מידע נוסף

Porat_Kalman_Chachy 2021

דילוג לתוכן