מטמוני רצפה בבתי כנסת עתיקים

ציטוט

נ.

אחיפז

ע.

ליבנר

מטמוני רצפה בבתי כנסת עתיקים

ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל

86(2)

2021

230-211

כתב עת

אחיפז, נ. וליבנר, ע. "מטמוני רצפה בבתי כנסת עתיקים" ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל 86(2), 2021: 230-211.
מידע נוסף
דילוג לתוכן