מנורה שבעת קנים ועטרה(?) על משקוף מח'ירבת דיר עזיז

דיר עזיז

דיר עזיז

ציטוט

י.

טפר

י.

טפר

מנורה שבעת קנים ועטרה(?) על משקוף מח'ירבת דיר עזיז

חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל

ק. קובלו-פארן, ע. ארליך ור. בארי

רשות העתיקות

ירושלים

2021

104-93

פרק

טפר, י. "מנורה שבעת קנים ועטרה(?) על משקוף מח'ירבת דיר עזיז" בתוך חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל. עורכים: ק. קובלו-פארן, ע. ארליך ור. בארי, ירושלים, רשות העתיקות, 2021: 104-93.
מידע נוסף
דילוג לתוכן