מנורת שבעת הקנים בריטואל הדתי של בתי הכנסת בשלהי העת העתיקה

ציטוט

א.

לוי-רייפר

ע.

עבאדי

א.

קליין

מנורת שבעת הקנים בריטואל הדתי של בתי הכנסת בשלהי העת העתיקה

במעבה ההר

אהרון טברג, זהר עמר

9

אוניברסיטת אריאל

2019

123-103

פרק

לוי-רייפר, א. ועבאדי, ע. "מנורת שבעת הקנים בריטואל הדתי של בתי הכנסת בשלהי העת העתיקה" בתוך במעבה ההר. עורכים: אהרון טברג, זהר עמר, 9, אוניברסיטת אריאל, 2019: 123-103.
מידע נוסף
דילוג לתוכן