משקוף ועליו תבליט של מנורה מחורבת כישור שבשפלה

כישור

כישור

ציטוט

ע.

קלונר

משקוף ועליו תבליט של מנורה מחורבת כישור שבשפלה

קדמוניות

ט'

תשל"ו

82-81

כתב עת

קלונר, ע. "משקוף ועליו תבליט של מנורה מחורבת כישור שבשפלה" קדמוניות ט', תשל"ו: 82-81.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23671762

דילוג לתוכן