ציור עקדת יצחק בבית-הכנסת בבית-אלפא

בית אלפא

בית אלפא

ציטוט

ש.

יבין

ציור עקדת יצחק בבית-הכנסת בבית-אלפא

ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

י"ב

תש"ו

24-20

כתב עת

יבין, ש. "ציור עקדת יצחק בבית-הכנסת בבית-אלפא" ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה י"ב, תש"ו: 24-20.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23726989

Beith Shean Valley

כן

דילוג לתוכן