שברי כתובות מבית-כנסת קדום בטבריה

טבריה

טבריה

ציטוט

מ.

בן-דב

שברי כתובות מבית-כנסת קדום בטבריה

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

ט

תשל"ו

80-79

כתב עת

בן-דב, מ. "שברי כתובות מבית-כנסת קדום בטבריה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ט, תשל"ו: 80-79.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23671761

דילוג לתוכן