שונות בבית הכנסת העתיק של התקופה הרומית – ביזנטית בארץ-ישראל : השלכות היסטוריות

ציטוט

י.

ישראל

שונות בבית הכנסת העתיק של התקופה הרומית - ביזנטית בארץ-ישראל : השלכות היסטוריות

ירושלים וארץ-ישראל; כתב-עת ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

12-13

תש"ף (2020)

296-271

כתב עת

ישראל, י. "שונות בבית הכנסת העתיק של התקופה הרומית - ביזנטית בארץ-ישראל : השלכות היסטוריות" ירושלים וארץ-ישראל; כתב-עת ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה 12-13, תש"ף (2020): 296-271.
מידע נוסף
דילוג לתוכן