תגלית בית כנסת עתיק בעזה

עזה

עזה

ציטוט

מ.

אבי-יונה

תגלית בית כנסת עתיק בעזה

ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

ל

תשכ"ו

223-221

כתב עת

אבי-יונה, מ. "תגלית בית כנסת עתיק בעזה" ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ל, תשכ"ו: 223-221.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23734058

מישור החוף

דילוג לתוכן