תמונת האיל בציור העקידה ברצפת הפסיפס מבית אלפא

בית אלפא

בית אלפא

ציטוט

מ.

ברגמן

תמונת האיל בציור העקידה ברצפת הפסיפס מבית אלפא

תרביץ

נ״א (ב)

תשמ"ב

309-306

כתב עת

ברגמן, מ. "תמונת האיל בציור העקידה ברצפת הפסיפס מבית אלפא" תרביץ נ״א (ב), תשמ"ב: 309-306.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23595993

דילוג לתוכן