אחמדיה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: גוטליב שומכר (1884), שמריה גוטמן (1968), צבי מעוז (1981).
ממצאים עיקריים: שתי אבנים עם עיטור מנורה, פריטים ארכיטקטונים רבים, קטע של משקוף עם תיאורי חיות, כתובת עברית.
כתובות: עברית-נווה תשל”ח: 146-147, עברית ויוונית- אורמן תשמ”ד: 519-515.
מצב האתר: האתר נמצא בשטח אש.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
תוכניות
דילוג לתוכן