ארבל

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantine
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: הנריך קוהל וקרל ווצינגר (1905), בנימין ארובס (2012 עד היום).
ממצאים עיקריים: עמודים קורינתיים, כניסה ראשית משוחזרת. האתר מצוי בחפירה
מצב האתר: מצוי בפארק לאומי. אין דמי כניסה.
כל הזכויות שמורות למרדכי אביעם

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
קו אורך: 35.48334431
קו רוחב: 32.81518251
52, ארבל, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
תוכניות
Kohl and Watzinger 1916: Tafel VIII © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
אילן ואזדרכת 1989: 122, באדיבות אברהם אזדרכת והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
אילן ואזדרכת 1989: 111, באדיבות אברהם אזדרכת והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
אילן ואזדרכת 1989: 111, באדיבות אברהם אזדרכת והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916: Tafel IX © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:62 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:64 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:64 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:66 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:66 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:67 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:67 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:68 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:68 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:68 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:69 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:69 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:70 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
דילוג לתוכן