Kinneret College on the Sea of Galilee

בית נטופה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantine
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: ויקטור גרן (1870?), צבי אילן (1985).
ממצאים עיקריים: גרן דיווח על מבנה עם עמודים. אילן זיהה חוליות עמוד, אבני גזית ורעפים.
מצב האתר: לא נותרו שרידים.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
Unnamed Road, Israel
דילוג לתוכן