גבול

שם נוסף: ג׳בול
דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: צבי אילן (1980?)
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים, אבן עם עיטור מנורה, שופר,מחתה, לולב ואתרוג, אבני פסיפס.
מצב האתר: אין שרידים בשטח
Courtesy of Abraham Graicer all rights reserved for Abraham Graicer

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: הגליל התחתון
Unnamed Road, Israel
דילוג לתוכן