דַבוּרָה

שם נוסף: דְּבוֹרָה
דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: שמריה גוטמן (1968), דן אורמן (1970-1968), צבי מעוז (1981).
ממצאים עיקריים: כתובות ממבנה ציבור יהודי, אלמנטים ארכיטקטוניים, כולל עיטורי בעלי חיים.
כתובות: עברית וארמית (אורמן תשל"א: 408-400, נוה תשל"ח: 29-25, אורמן 1995: 433-430, אורמן תשנ"ו: 519-515), יוונית (אורמן 1995: 430).
מצב האתר: פתוח לציבור. בשמורת טבע. אין דמי כניסה. רוב הפריטים הארכיטקטוניים והכתובות מוצגים במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.
Maoz 1995: plate 129 fig. 3, courtesy of Zvi Maoz

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תמונות

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן