דַבוּרָה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: שמריה גוטמן (1968), דן אורמן (1968-1970), צבי מעוז (1981).
ממצאים עיקריים: כתובות ממבנה ציבור יהודי, אלמנטים ארכיטקטוניים, כולל עיטורי בעלי חיים.
כתובות: עברית וארמית- אורמן תשל”א, נוה תשל”ח: 29-25, אורמן תשנ”ו: 519-515.
מצב האתר: פתוח לציבור. בשמורת טבע. אין דמי כניסה. רוב הפריטים הארכיטקטוניים והכתובות מוצגים במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
דילוג לתוכן