דבייה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: צבי מעוז (1982)
ממצאים עיקריים: חלק מהחזית הדרומית, מנורה חרוטה על אבן
כתובות: יוונית- אורמן תשמ"ד: 522-520.
מצב האתר: האתר נמצא בשטח אש. כניסה בתאום עם הצבא
Looking north - courtesy of Eran Meir

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן
דביה
דילוג לתוכן