זוויתן

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: צבי מעוז (1979)
ממצאים עיקריים: שרידים של מבנה גזית ופריטים ארכיטקטוניים.
מצב האתר: בתוך שמורת טבע סגורה. יש לקבל רשות לבקר במקום מרשות הטבע והגנים.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan

ביבליוגרפיה נבחרת

דילוג לתוכן