טייבה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: דן אורמן (1968), חיים בן דוד וגלעד פלאי (1977), צבי מעוז (1979).
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים מעוטרים, עמודים ומשקוף מעוטר.
מצב האתר: בשטח אש. המשקוף מוצג בחצר מוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.
Lintel, photo of Ofer Nov, courtesy of the Golan Archaeological Museum

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן
65, Jordan

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תמונות

תוכניות ושרטוטים:

תוכניות

קישורים:

דילוג לתוכן