טייבה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: דן אורמן (1968), חיים בן דוד וגלעד פלאי (1977), צבי מעוז (1979).
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים מעוטרים, עמודים ומשקוף מעוטר.
מצב האתר: בשטח אש. המשקוף מוצג בחצר מוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan
65, Jordan

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
תוכניות
דילוג לתוכן