Kinneret College on the Sea of Galilee

יפיע

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: אליעזר סוקניק (1950).
ממצאים עיקריים: עמודים, פריטים ארכיטקטוניים מעוטרים ופסיפס עם קטע של גלגל מזלות.
כתובות: עברית- נווה תשל”ח: 70-69.
פסיפסים: כן
מצב האתר: בתוך חצר פרטית. ניתן לראות כמה מן השרידים מבחוץ.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
305 20-34, יפיע, ישראל
דילוג לתוכן