כורסי

שם נוסף: חוף כורסי
דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: חיים כהן ומיכל ארצי (2018-2015).
כתובות: ארמית (ארצי, כהן, מאיר ומשגב 2019: 56-52)
מצב האתר: בתוך שמורת טבע
Nun 1989: 9

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן
דילוג לתוכן