כישור

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: דוד אלון (1958)
ממצאים עיקריים: משקוף עם עיטור מנורה ופריטים ארכיטקטוניים.
מצב האתר: המשקוף מוצג במוזיאון ג'ו אלון. האתר מצוי בשטח אש.
Menorah lintel, Kloner 1981: 160, courtesy of Amos Kloner and the Israel Exploration Society

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: יהודה
Unnamed Road, Israel
דילוג לתוכן