כנף

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: צבי מעוז (1981-1978, 1985), אורן זינגבוים (2018).
ממצאים עיקריים: עמודים, פריטים ארכיטקטונים מעוטרים, כולל קטעים מפתח המבנה וכתובות.
כתובות: ארמית- נווה תשל"ח: 40-39, Maoz 2011: 80.
מצב האתר: פתוח לציבור.
Reused stones from the Synagogue - Gilead Peli all rights reserved

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תמונות

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן