לוויה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: לורנס אוליפנט (1885), דן אורמן (1968), צבי מעוז (1980)
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים, כולל פסל אריה.
מצב האתר: פתוח לציבור. כמה מן הפריטים מוצגים במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.
Head of a lion Epsteien 1982: 126, courtesy of the Israel Exploration society

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: גולן
65, Jordan
דילוג לתוכן