לוויה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantine
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: לורנס אוליפנט (1885), דן אורמן (1968), צבי מעוז (1980)
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים, כולל פסל אריה.
מצב האתר: פתוח לציבור. כמה מן הפריטים מוצגים במוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan
65, Jordan
דילוג לתוכן