עוספיה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: נעים מחולי ומיכאל אבי יונה (1933).
ממצאים עיקריים: עמודים ורצפת פסיפס עם כתובות, מנורות, כלי פולחן נוספים וקטע של גלגל מזלות.
כתובות: עברית וארמית- נווה תשל"ח, 68-65.
פסיפסים: כן
מצב האתר: אין שרידים בשטח.

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: כרמל
672, עיספיא, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן