עוספיה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: נעים מחולי ומיכאל אבי יונה (1933).
ממצאים עיקריים: עמודים ורצפת פסיפס עם כתובות, מנורות, כלי פולחן נוספים וקטע של גלגל מזלות.
כתובות: עברית וארמית- נווה תשל”ח, 68-65.
פסיפסים: כן
מצב האתר: אין שרידים בשטח.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Carmel
672, עיספיא, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
דילוג לתוכן