עלמה

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: לא נחפר
סוקרים נבחרים: ויקטור גרן (1864), נתנאל תפלינסקי (1957).
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים וכתובות
כתובות: ארמית ועברית- נווה תשל"ח: 24-22.
מצב האתר: חלק מן הכתובות נמצאות בבית הכנסת המודרני בעלמה.
Aramaic inscription Ilan 1991: 52, cortesy of Almoga Ilan

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: הגליל העליון
886, Israel
דילוג לתוכן