צלבה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Second Temple
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: דוד בן עמי (1979), צבי מעוז (1979).
ממצאים עיקריים: קירות גזית מאבני בזלת עם פתח בצד הדרומי, שרידי עמוד.
מצב האתר: בתוך שטח אש ושמורת טבע.

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan
דילוג לתוכן