רימון

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: עמוס קלונר (1980-1978).
ממצאים עיקריים: עמודים, ספסלים, מנורה חרוטה במרכז הרצפה.
מצב האתר: פתוח לציבור
General view, Gilead Peli all rights reserved

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: יהודה
Unnamed Road, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

תמונות:

תמונות

תוכניות ושרטוטים:

קישורים:

דילוג לתוכן